Gràfica de la Sala Montsoriu
del Museu Etnològic del Montseny – La Gabella

Museu Etnològic del Montseny
Disseny gràfic Pere Canals i Daniel Pujal
Disseny espai Julia Schulz-Dornburg
Fotografia Pau Esculies
-

-

Any 2010, Projecte pertanyen a la categoria Exposició

Projectes Relacionats

Back