Catàleg “Entre la intimitat i l’exhibició.
La joia feta, portada i venerada a Sabadell”

Museu d’Art de Sabadell (MAS)
Disseny Pere Canals
-

Any 2006, Projecte pertanyen a la categoria Catàleg

Projectes Relacionats

  • XO Cartografia pictórica


  • Fina Miralles

Back