Llibre Espais Metropolitans
de Barcelona 2005 – 2008

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
-

Any 2011, Projecte pertanyen a la categoria Llibre

Projectes Relacionats

  • AMB – Memòria


  • AMB – Urban development

Back