Memòria de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona 2003 / 2007

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Disseny Pere Canals
-

Any 2008, Projecte pertanyen a la categoria Llibre

Projectes Relacionats

  • Espais Metropolitans 2005/2008


  • AMB – Urban development

Back